درباره صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز

اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز در تاریخ **/**/**13 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11780 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس ها پذیرفته شده باشد، سرمایه گذاری می کند. اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی و با ساختار قابل معامله است.علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.