اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/24
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,934 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,896 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 926,130,421,714 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,896 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,896 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,934 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 85,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/10/30

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنايكم

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا اسلامي، سحر باقري، زهره شادكمالي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير